Onnistu Facebook-mainonnassa


Miten saada enemmän irti Facebook-mainonnasta?

Sosiaalinen media on jo isossa osassa jokapäiväistä elämäämme, ja sen kautta voidaan tavoittaa suuri yleisö sekä kohdistaa mainontaa helposti.

Facebook mahdollistaa imagon rakentamisen tavoilla, jotka eivät muissa kanavissa onnistu. Yritykset tarvitsevat näkyvyyttä ja hyvin rakennettu Facebook markkinointi auttaa saavuttamaan niin vanhat kuin uudet potentiaaliset asiakkaat. Tässä artikkelissa keskitymme maksullisten Facebook – mainosten nikseihin.

Olet ehkä jo luonutkin mainoksia sivuillesi, mutta kuinka tehdä niistä vieläkin tehokkaampia?  

Artikkelin sisällysluettelo
 1. Enemmän tuloksia Facebook-mainonnalla
 2. Orgaaninen julkaisu vai maksettu mainos?
 3. Business Manager -työkalun hyödyt mainonnan luomisessa
 4. Kohdentamalla varmistat näkyvyyden oikeille ihmisille
 5. Minne mainoksesi johdattaa asiakkaan?
 6. Tiivistettynä
 7. Seuraa tuloksia ja optimoi mainoksesi toimivaksi

Enemmän tuloksia Facebook-mainoksilla

Esittelemme tärkeimmät FB-mainonnan osa-alueet ja työkalut, joihin sinun tulisi kiinnittää erityistä huomiota onnistuaksesi. 

Orgaaninen julkaisu vai maksettu mainos?

Orgaaniset julkaisut ovat tavallisia julkaisuja yrityksen seinällä. Orgaanisia julkaisuja voit helposti tehdä jakamalla päivittäisiä asioita, esimerkiksi matkailuyrityksellä retkistä, eläimistä, luonnosta, yleistä tietoa alueesta jne.

Orgaanisille julkaisuille saat helposti lisää näkyvyyttä, kun muistat pyytää asiakkaita merkitsemää yrityksesi somejulkaisuunsa.

Algoritmin vuoksi, nämä julkaisut eivät leviä, elleivät ne ole sisällöltään erityisen kiinnostavia. Mikäli haluat mahdollisimman laajan kattavuuden orgaanisesti, tulee pyrkiä herättämään keskustelua ja saamaan kommentointia ja tykkäyksiä. 

Orgaanisten julkaisujen tarkoitus yleensä on lisätä tietoa ja herättää luottamusta yritykseesi, ei suoranaisesti myydä tiettyä asiaa. Toki näillekin voi ostaa näkyvyyttä eli mainostaa yksittäistä julkaisua mikä voi toimia hyvin silloin kun halutaan ”mainostaa huomaamatta” tuomalla aihetta tai yritystä ihmisten tietoisuuteen tyrkyttämättä tuotetta.  

Maksettu mainonta jakautuu kahteen osioon eli yksittäisen postauksen korostaminen ja mainontaan Facebook sivusi kautta tai Facebookin ulkopuoliseen materiaaliin, nettikauppasi laskeutumissivu, linkittyvään. Maksetussa mainonnassa kuitenkin perusasiana on ostaa näkyvyyttä orgaanisen näkyvyyden sijaan. 

Nykypäivänä Facebookin tavoite saada lisää mainostuloja on johtanut siihen, että maksettu mainonta näkyy orgaanista mainontaa paremmin ihmisten uutisvirrassa. Facebook on kuitenkin edullinen sosiaalinen media, jossa voit päättää maksatko mainoksen näyttökerroista vaiko klikeistä. Sinun on myös mahdollista asettaa mainoskampanjalle jonkinlainen tavoite, kuten esimerkiksi konversioiden määrän kasvu sivustolla.  

Kun julkaisujen näkyvyys perustuu käyttäjien toimintaan, on tärkeää edistää näkyvyyttä kiinnostavalla ja oikeaan aikaan julkaistulla sisällöllä. Orgaanisesti sisällön levittäminen vaatii nykyään todella paljon töitä. Maksetun mainonnan hyödyntämien takaa siis näkyvyyden orgaanista mainontaa paremmin ja on kuitenkin suhteellisen edullinen tapa mainostaa. 

Business Manager -työkalun hyödyt mainonnan luomisessa

Business Manager on yrityksille luotu Facebookin multityökalu, joka kokoaa yhteen kaikki irralliset työkalut, joita tarvitset yrityksesi Facebook-markkinointiin.

Miksi sen opettelu kannattaa?

 • Voit luoda jopa 5 eri tiliä
 • Voit käyttää useampaa tiliä yhtäaikaisesti
 • Tiliä voi käyttää useampi henkilö ja heidän käyttöoikeuksiaan voidaan rajoittaa tarpeiden mukaisiksi
 • Sen avulla voit tehdä toimivampia tuotemainoksia
 • Voit jakaa mainonnan seurantakoodeja
 • Voit käyttää ulkopuolista mainostajaa
 • Business Managerin avulla voit yhdistää esimerkiksi asiakaskirjeesi tilaajat myös Facebook-mainonnan kohteeksi, mitä et voi tehdä yksityistililtä.

Voit toki hyödyntää myös yksityistilin ”mainosta julkaisua” nappulaa, mutta näin mainoskampanjan muokkausmahdollisuudet jäävät huomattavasti suppeammiksi.

Syvemmän katsauksen Business Managerin käytöstä löydät esimerkiksi täältä.

Kohdentamalla varmistat näkyvyyden oikeille ihmisille

Suunnitellessasi mainontaa on tärkeää, että tiedät kohderyhmän ja luot mainoksen kuvituksen ja tekstit sen mukaisesti.

Sinulla voi olla tarjolla erilaisia palveluita ja tuotteita ja niiden kohderyhmät voivat olla erilaiset niin iältään kuin tavoiltaan tai ehkäpä haluat kohdentaa mainokset esimerkiksi vuodenajan mukaan (hiihtolomalaisille husky safari/kesälomalla melontaa). Mieti siis mainoksen kohdistaminen tarkoin ja määritä budjetti.

Facebook tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet kohdentamiseen

Oikean kohderyhmän valinta on äärimmäisen tärkeä osa mainoksesi luomisprosessia. Ostajapersoonan määrittely helpottaa Facebook-mainontasi kohdentamista. Mieti siis ennen mainoksesi tekoa, kenelle kyseinen mainos on kohdennettu.

Facebook mainostyökalu kehittyy yhtenään. Facebook käyttää nykyään kohdentamisessa myös koneoppimista, se siis tavoittelee kampanjatavoitteesi mukaisesti mahdollisimman hyviä tuloksia, asettamasi budjetin rajoissa.

Voit esimerkiksi kohdentaa näillä tavoin:

 • Kiinnostuksen kohteet (matkailu, elämykset, ulkoilu, vaellus jne.)
 • Demografiset tekijät (ikä, sukupuoli, perhetilanne, jne.)
 • Maantieteellinen sijainti ja asuinpaikka
 • Äskettäiset elämän tapahtumat (Kihlautuminen, syntymäpäivä, ero, jne.)
 • Yrityksesi oma asiakasrekisteri tai sähköpostilista
 • Jo yrityksesi kanssa vuorovaikuttaneet (palvelua tai tuotettasi katsoneet, tietyllä sivustolla vierailleet käyttäjät.)
 • Ajankäyttö yrityksesi verkkosivuilla
 • Look-alike – mallilla Facebook etsii algoritmillaan uutta yleisöä, jonka käyttäytyminen vastaa yrityksen jo olemassa olevien asiakasryhmiesi käyttäytymistä.

Minne mainoksesi johdattaa asiakkaan?

Klikkaamalla linkkiä mainoksessa, päädytään laskeutumissivulle. Liian usein näkee, että tämä linkki johtaa yrityksen etusivulle, eikä tuotteeseen, jonka mainoksesta linkkiä painettiin. Tämä karkottaa suuren määrän ostajia, jos tuotetta täytyy itse alkaa etsimään!

Laskeutumissivun tulisi olla selkeä ja sisältää vain muutama tärkeä kohta liittyen siihen mainostettuun asiaan. Se esittelee asian selkeästi mutta ytimekkäästi ja kehottaa toimintaan CTA (Call To Action) – painikkeella.

Mikäli mainoksessa on siis useampi tuote, tulee niistä jokaisella olla oma linkitetty laskeutumissivu.

Tiivistettynä

Vinkkimme tehokkaaseen Facebook-mainontaan pähkinänkuoressa
 • Käyttämällä Business Manageria mainoksen luomisessa
 • Oikealla mainostyypillä
 • Kohdistamalla oikein
 • Huomiota herättävällä visuaalisuudella
 • Informatiivisuudella
 • Arvoa luovalla sisällöllä, joka johdattaa lukijaa loppuun asti
 • Johdattamalla mainokseen liittyvälle laskeutumissivulle

Seuraa tuloksia ja optimoi mainoksesi toimivaksi

Asetettuasi markkinoinnillesi tavoitteet, on aika miettiä optimointia ja seurantaa.

Tavoite voi olla esimerkiksi tunnettuuden lisääminen, hankinta, konversiot ja aika tavoitteiden toteutumiselle. Seuraatpa mainontasi onnistumista miltä kantilta tahansa on hyvä tutustua mittaamisen mahdollisuuksiin.

Facebookin mainostyökaluista löytyy erilaisia mittareita, jotka helpottavat seurantaa ja auttavat sinua kehittämään ja kohdentamaan sisältöä.

Tarkastele näitä mittareita
 • Tulokset = Aseta tavoite ja seuraa sen toteutumista (esim. mainoksen klikkaus)
 • Kattavuus = kuinka moni on nähnyt mainoksesi
 • Näyttökerrat = kuinka monta kertaa mainoksesi on ollut näytöllä
 • Tuloskohtainen hinta = keskimääräinen hinta klikkiä/tulosta kohden  
 • Käytetty summa = mainosta kohden
 • Näyttötiheys = kuinka monta kertaa henkilö näkee mainoksesi keskimäärin
 • Linkin klikkaukset = kuinka monta kertaa mainoksen linkkiä on klikattu
 • Aloitussivun näytöt = mainoksen linkistä johdettu liikenne
A/B testaus

Käytä A/B testausta, jossa vertaillaan mainosten toimivuutta esimerkiksi siten, että luot kaksi mainosta palvelustasi/tuotteestasi ja seuraat niiden kehitystä eli kumpi toimii paremmin ja tuo sinulle enemmän hyötyä.

Vertailussa huonommin pärjännyt poistetaan ja tilalle tehdään uusi ja vertaillaan jälleen. Näin saat optimoitua mainontaasi ja näkyvyyttäsi. Tässä siis A/B testaus tiivistettynä. Voit tutustua menetelmään läheisemmin Suomen Digimarkkinoinnin blogista.

Lopuksi – Tarkistathan, että julkaisusi noudattavat Facebookin sääntöjä. Tutustu siis sääntöihin ennen, kuin alat rakentaa julkaisuja ja mainoksia, jottet tee turhaa työtä. Olisi ikävää käyttää aikaa sen ”hulppean idean” parissa ja joutua lopuksi heittämään se roskikseen, kun julkaisusi ei menekään läpi Facebookin tarkastuksessa.

MyStory

Tämä artikkeli on tehty yhteistyössä MyStory – hankkeen kanssa. MyStory – hankkeen tarkoituksena on tukea Revontulitien varrella sijaitsevia pieniä matkailuyrityksiä digitaalisessa kehityksessä. Esille nostetaan tarinoiden avulla alueen ja yritysten historiaa ja kulttuuriperintöä.

Takaisin alkuun

Kirjoittajat:

Karoliina Saari

Nea Arpi

Taina Lankila

Marjaana Rousu

Tietolähteinä käytimme Folcanin opasta, Kuulun blogia sekä GoSomen tietopankkia.


Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.