Matkailuyritysten Instagram-markkinoinnin pääkohdat


Kuinka matkailuyritykset hyödyntävät Instagramin toimintoja markkinoinnissaan?

Suomessa noin 1,8 miljoonaa Instagramin käyttäjää. Se on ilmainen sovellus ja helposti kaikkien saatavilla. Parhaimmillaan Instagram on helppo tapa markkinoida yritystä sekä saada näkyvyyttä pienelläkin budjetilla, kunhan vain tietää mitä tekee. Yritystilin etuna on reaaliaikaisen tiedon käsiin saaminen siitä, kuinka julkaisut ja tarinat suoriutuvat. Matkailuyritys voi myös hyödyntää Instagramia monin eri keinoin. Olemme koonneet tähän artikkeliin tärkeimmät vinkit kuinka saada yrityksesi Instagram markkinointi kukoistamaan!

  1. Luo ensivaikutelma bion avulla
  2. Feedin eli julkaisujen yhtenäinen visuaalinen ilme
  3. Stories ja kohokohdat rennompaan sisältöön
  4. Analytiikan hyödyntäminen
  5. Vuorovaikutus seuraajien kanssa
  6. Muista myös reels ja IGTV

Luo ensivaikutelma bion avulla

Instgram bio eli tilin esittelyosio tulee ensimmäisenä vastaan, kun avaat käyttäjän. Sen takia siitä kannattaa tehdä houkutteleva ja sellainen, mistä tärkeät tiedot löytyvät heti. Biossa on yleensä ytimekäs kuvaus siitä, mitä yritys tekee, minkä alan yritys on kyseessä ja esimerkiksi linkki verkkosivuille.

Matkailualan yrityksessä sijaintitiedot ovat ensisijaisen tärkeitä laittaa esille, sillä matkailijat hakevat tietoa kohteista juuri niiden avulla. Bioon voi laittaa nykyään myös hastageja, joiden avulla muut pääsevät helposti käsiksi yrityksen julkaisemaan sisältöön. Bioon mahtuu vain 150 merkkiä, joten sen sisältö kannattaa miettiä tarkkaan.

Lähde: jarvisydan

Feedin eli julkaisujen yhtenäinen visuaalinen ilme

Matkailuyritysten kannattaa panostaa hashtagien käyttöön, jotta mahdollisimman monet löytäisivät yrityksen profiilin. Hashtagien käyttö voi nostaa julkaisut helpommin löydettäviksi hakutoiminnon avulla. Esimerkiksi jos asiakas julkaisee matkalta kuvia, niin yritys voi kehottaa asiakkaita käyttämään #feelfinnair, jonka avulla postaukset nousevat ylemmäksi haussa. Yrityksen kannattaa myös käyttää samaa hashtagia, jotta julkaisut olisivat yhtenäisiä. 

Postausten on hyvä olla myös englanniksi, jotta kansainväliset asiakkaat ymmärtävät ja tavoittavat yrityksen sekä pystyvät käyttämään hashtageja. Yrityksen on hyvä käyttää samantyylisiä filttereitä postauksissaan, ettei feed ole liian sekava. Visuaalisen ilmeen on hyvä olla yhtenäinen, jotta tulee ammattimainen vaikutelma. 

Lähde: jarvisydan

Säännöllinen julkaisutahti ja aktiivinen oleminen Instagramissa on hyvä säilyttää, jotta nousee hakukoneessa ns. ylemmäksi. Jos julkaisee tosi harvoin, silloin voi menettää seuraajia helposti, koska asiakkaita ei enää kovin kiinnosta epäaktiivinen tili.

Postauksien julkaisun ajankohta on myös tärkeää. Tutkimuksen mukaan hyvä julkaisu hetki on arkena klo: 18-19:30 ja viikonloppuisin noin 11 aamulla. Kun postauksen ajastaa, niin se ei unohdu. Postauspäivä on hyvä pitää aina samana esimerkiksi viikonloppuna. Tällöin asiakkaat osaavat seurata ja tietävät milloin julkaisu tai informaatio tulee yrityksestä.

Jos yritys tekee yhteistyötä toisen yrityksen kanssa, silloin kyseinen yritys voi esimerkiksi merkata kuvaan toisen yrityksen, jonka kanssa tekee yhteistyötä. Tällöin yritykset saavat toistensa kautta näkyvyyttä ja uusia asiakkaita.

Stories ja kohokohdat rennompaan sisältöön

Varsinaisen kuvavirran lisäksi sisältöjä kannattaa jakaa myös Instagramin Stories -osioon. Klikkaamalla etusivulla olevaa kamerakuvaketta pääset lisäämään kuvia ja videoita. Yhden videon maksimipituus on 15 sekuntia, mutta jos kuvaat pidemmän videon, Instagram leikkaa sen osiin. Voit lisätä tarinaan myös aiemmin kuvaamaasi sisältöä, jolloin kuvat voivat olla laadukkaampia.

Insta Stories -osiossa sisältö voi olla kevyempää, koska sisältö häviäää 24 tunnin kuluessa.

Parhaimmat sisällöt voit tallentaa profiiliin näkyviin kohokohdiksi. Kohokohdat ovat profiilissa tavallaan näyteikkuna tilin tarinoihin. Voit myös luoda omat kohokohdat yrityksesi tuotteille ja palveluille, jolloin ne ovat helposti nähtävillä ja saatavilla.

Lähde: jarvisydan

Insta Storiesissa voit esimerkiksi esitellä paikkoja, palveluita, aktiviteetteja ja elämyksellisiä fiiliskuvia. Visuaalisen ilmeen tulisi olla myös harmoninen muun tilin kanssa. Brändin värimaailman hyödyntäminen tarinoissa ei ole hullumpi ajatus!

Seuraajia voi myös kiinnostaa toiset ihmiset, kuten yrityksen työntekijät, jotka esimerkiksi kertovat itse päivänsä kulusta. Stories osiolla on monia muitakin toimintoja, joilla voit olla vuorovaikutuksessa seuraajiesi kanssa. Insta Stories -osiossa sisältö voi olla kevyempää, koska sisältö häviäää 24 tunnin kuluessa. Voit elävöittää tarinoita teksteillä, filttereillä, tarroilla ja emojeilla sekä niihin voi lisätä myös hashtageja ja paikkatunnisteita.

Stories -osiossa voi suorittaa myös äänestyksiä ja kyselyitä, jolloin seuraajasi pääsee itse vaikuttamaan ja osallistumaan.  Voit tarkastella tililläsi, ketkä ovat nähneet tarinasi.

Kun seuraajasi avaa Instagramin, hän näkee tarinat heti ensimmäisenä ylhäällä palloina. Vaikka tarinat kestävät lyhyen aikaa, niihin voi silti kirjoittaa pidempääkin tekstiä, sillä tarinaa voi tarkastella pidempään pitämällä sormea sen päällä. Seuraajasi voivat kommentoida tarinoitasi, jolloin kommentit tulevat Direct Mailiin. Jos haluat, voit myös estää tarinoidesi kommentoinnin. Yli 10 tuhannen seuraajan tilillä voit lisätä tarinaasi linkin, esimerkiksi yrityksesi Youtube-sivuille, jonka voi pyyhkäistä näkyviin alhaalla olevan nuolen avulla. Lisää esimerkkejä löydät täältä.

Muista tehdä tarinoistasi mielenkiintoisia ja inspiroivia, jotta seuraajasi eivät kyllästy ja piilota tarinoitasi! Seuraajasi voivat nimittäin mykistää tilisi, ilman että tiedät siitä. Kannattaa panostaa sisällössäsi tarinallisuuteen ja seuraajan mielenkiinnon herättämiseen. Huumori toimii tarinoissa, sekä kaikenlainen toiminta kulissien takana!

Analytiikan hyödyntäminen

Yrityksen on tärkeä muuttaa Instagram-profiili nimenomaan yritystiliksi, näin ollen yritys saa käyttöönsä muun muassa Instagram-analytiikan. Instagram-analytiikkaa yritysten on hyvä seurata tarkasti, sillä sitä kautta yritys saa elintärkeää dataa muun muassa seuraajistaan.

Tykkäysten ja seuraajien määrä on helppo keino mitata julkaisujen synnyttämä vaikutus seuraajissa, mutta se ei kuitenkaan ole ainoa data, jota kannattaa seurata. Instagram-analytiikan kautta yritys saa tietoa yrityksen profiilissa tehtyjen toimintojen sekä profiilissa käyneiden henkilöiden dataa viimeisen viikon ajalta.

Analytiikasta yritykselle selviää myös profiilin suosituimmat julkaisut vuosi-, kuukausi- ja/tai viikkotasolla.

Yksittäisten julkaisujen menestyksestä yritys löytyy myös helposti tietoa profiilista julkaisun kohdalta.  Yritysten on myös hyvä tutustua videoiden, kuvien ja Storien sisällön näyttökertoja, kattavuutta ja niiden herättämiä reaktioita. Instagram-analytiikasta yritys näkee, jos julkaisuja on tallennettu myöhempään tarkasteluun. Analytiikasta yritykselle selviää myös profiilin suosituimmat julkaisut vuosi-, kuukausi- ja/tai viikkotasolla. Näistä kaikista tiedoista yritys saa korvaamatonta tietoa muun muassa siitä, mikä profiilin seuraajia oikeasti kiinnostaa ja minkälaiset postaukset parhaiten menestyvät yrityksen Instagram tilillä ja kiinnostaako yrityksen julkaisema sisältö yrityksen kohde asiakasryhmää.

Instagram-analytiikan ”toiminta” nimiseltä välilehdeltä yritys muun muassa näkee ne viikonpäivät, jolloin profiili on ollut aktiivisimmillaan profiilissa tehtyjen toimintojen perusteella. Profiilin näyttökertojen määrä kertoo, muun muassa sen kuinka monta kertaa julkaisusi on nähty viimeisen seitsemän päivän aikana. Samasta kohtaa näet, kuinka määrä on kehittynyt aikaisempaan viikkoon verrattuna.

Lähde: unsplash

Instagramissa algoritmit toimivat niin, että eniten vuorovaikutusta synnyttäneet postaukset saavat enemmän näkyvyyttä verrattuna niihin, jotka eivät juuri saa seuraajilta tykkäyksiä ja/tai kommentteja. Yritys voi parantaa näkyvyyttään julkaisemalla postauksia niinä päivinä, jolloin aktiivisuuta on enemmän sillä näin ne saavat enemmän huomiota.

Vuorovaikutus seuraajien kanssa

Sosiaalinen media, kuten Instagram perustuu ihmisten väliseen kommunikointiin, tämä koskee myös kaupallisia, matkailualan sivustoja. Molemmin puoleinen kommunikaatio asiakkaiden ja yritysten välillä vahvistaa luottamusta. Siksi yritysten on oltava tietoisia siitä, millä tavoin Instagramin kautta voidaan olla vuorovaikutuksessa asiakkaisiin.

Instagramissa seuraajien on mahdollista ottaa yhteyttä esimerkiksi direct messagen kautta, lisäksi bion alle voi lisätä soittamisen ja sähköpostin lähettämisen mahdollisuuden. Näiden avulla seuraajien eli mahdollisten asiakkaiden on helppo ottaa yhteyttä matalammalla kynnyksellä ja yrityksen on helppo olla vuorovaikutuksessa heidän kanssaan. Lisäksi on tärkeää muistaa myös lukea esimerkiksi kuvien kommentteja ja mahdollisesti vastata siellä tulleisiin kysymyksiin sekä olla mukana keskusteluissa.

Lähde: jarvisydan
Lähde: jarvisydan

Lisäksi hyvä tapa osallistaa ja aktivoittaa seuraajia sekä olla heidän kanssaan vuorovaikutuksessa on erilaiset kyselyt, kilpailut ja kampanjat, joita voidaan suorittaa stories-osiossa tai feedissa. Näiden avulla seuraajat voivat kertoa mielipiteitä ja ajatuksia yrityksestä sekä pääsevät vaikuttamaan esimerkiksi brändin kehitykseen. Jos asiakkaat tuntevat tulleensa kuulluksi, heistä voi tulla lojaaleja sekä hyviä sanansaattajia, mikä puolestaan kasvattaa brändin tunnettuutta.

Muista myös reels ja IGTV

Reelsit ja IGTV mahdollistavat yritykselle tuoda omia tuotteita ja palveluita esille entistä kätevämmin. Niiden avulla voi saada katsojan lähemmäksi yritystä postaamalla esimerkiksi vapaampaa ja hauskempaa sisältöä yrityksen arjesta. Reelsit ovat 30 sekunnin kestoisia videopätkiä ja IGTV-osioon voi ladata jopa tunnin kestoisia videoita. Kummatkin jäävät talteen niiden omille osioille Instagramissa.

Instagram suosii reelsejä isommilla näyttökerroilla, joten esimerkiksi matkailualan yrityksessä näkyvyyttä ja lisää myyntiä saisi enemmän julkaisemalla sisältöä englanniksi. Sisältö kannattaa olla aitoa ja viihdyttää, jotta se puhuttelee kohderyhmää.  

MyStory- hanke

MyStory on projekti, joka keskittyy tukemaan pienten matkailuyritysten näkyvyyttä käyttämällä tarinankerrontaa markkinointivälineenä. Hankkeessa pyritään myös luomaan yhteinen tuotemerkki ja visio pohjoisen valon reitille määränpääksi.

Palaa takaisin alkuun


Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.