Kolme varmaa vinkkiä matkailualan verkkosivujen visuaalisuuteen


Tämän artikkelin tarkoituksena on lisätä matkailualan yritysten tietoutta verkkosivujen visuaalisuudesta. Artikkelissa kerromme kolme vinkkiä millä tavoin sinä saat verkkosivuistasi houkuttelevammat.

  1. Mitä visuaalisuus on verkkosivuilla?
  2. Miksi kannattaa panostaa kuviin ja videoihin verkkosivuilla?
  3. Väreillä voit luoda verkkosivuista juuri sellaiset kuin haluat
  4. Infografiikan käyttäminen verkkosivuilla on tehokasta
  5. Esimerkkejä hyvistä verkkosivuista
  6. Yhteistyö MyStory-hankkeen kanssa

Mitä visuaalisuus on verkkosivuilla?

Verkkosivujen visuaalisen ilmeen luo pääasiassa ulkonäkö, mutta myös toimivuudella on osansa visuaalisuudessa. Ei ole olemassa yhtä oikeaa mallia tai tapaa luoda visuaalisesti viehättävää verkkosivua vaan usein verkkosivun kauneus on katsojan silmissä. Luodessa verkkosivuja on hyvä ymmärtää täysin verkkosivun kohderyhmä sekä sisältö, jota sinne aiotaan luoda, jotta koko sivusto kestää yhtenäisenä. Vaikka visuaalisuus onkin katsojan silmissä, on silti muutamia yleisiä kikkoja, jotka toimivat kaikkialla. 

Visuaalisuus on todella isossa roolissa viihtyvyyden luomisessa vierailijalle. Visuaalisten elementtien valinnassa täytyy ottaa huomioon niin psykologisia kuin fyysisiäkin muuttujia, jotta saadaan asiakas vakuuttumaan täysin yrityksesi viestistä sekä brändin sanomasta. 

Seuraavaksi käymme läpi mielestämme tärkeimmät visuaaliset elementit matkailualan yrityksille, joita ovat:

  • Kuvat ja videot 
  • Värit 
  • Infografiikka 

Miksi kannattaa panostaa kuviin ja videoihin verkkosivuilla?

Esimerkki hyvästä kuvien käytöstä verkkosivuilla. Kuva otettu MagicalPond

Verkkosivun sisältämät kuvat luovat suuren osan yrityksen sanomasta ja imagosta. Kuvilla voi päättää millaisen visuaalisen kokonaisilmeen verkkosivulleen haluaa antaa. Kuvien valinnassa pitää olla tarkkana, jotta valinnat osuvat oikeaan sekä kannattaa miettiä ottaako kuvat itse vai käyttääkö kuvapankista hankittuja kuvia.

Matkailualan yrityksen tulisi käyttää kuvia, jotka viestivät heidän toiminnastaan. Jos yritys järjestää erilaisia aktiviteettejä kuten safareita olisi tärkeää käyttää kuvia havainnollistamaan tunnetta, jota aktiviteeteistä saadaan. Kuvia ottaessa tulee ottaa huomioon verkkosivujen värimaailma, kuvakulmat ja kuvien rajaukset. Kannattaa myös ottaa huomioon ettei kuvia muokata liikaa.

Videoita hyödynnetään usein esimerkiksi tuomaan visuaalisuutta sisällön taustalle. Niitä voidaan käyttää verkkosivuilla esimerkiksi yrityksen esittelyyn tai markkinointiin. Niiden avulla voidaan jakaa vinkkejä ja ohjeita palvelun käyttöön liittyen, kertoa yrityksen arvoista sekä uusista tuotteista. Videoita kannattaa hyödyntää etenkin verkkosivun palvelu- ja tuotesivuilla, tarpeellisilla laskeutumissivuilla sekä etusivulla. Videosisältö on loistava keino erottua kilpailijoista sekä pitää sisältö tuoreena. Hyvin toteutetut videota auttavat pääsemään lähelle asiakkaita. Heillä on mahdollisuus nähdä asioita, joita kilpailijat eivät ole näyttäneet avoimesti tai mitä ei heiltä saada. 

Kuten kuvissa, niin myös videoilla pyritään luomaan tunnelmaa mutta videot ovat yleensä mukaansa tempaavampia. Videoita voidaan käyttää esimerkiksi esittelemään tarjoamaasi palvelua tai yritystäsi. Jos yrityksesi järjestää esimerkiksi huskysafareita voisi verkkosivuille upottaa videon, jossa kerrotaan tarkemmin kyseisestä aktiviteetista. Videoiden tulisi olla lyhyitä ja ytimekkäitä, jotta katsojan mielenkiinto säilyy koko videon ajan.

Väreillä voit luoda verkkosivuista juuri sellaiset kuin haluat

Esimerkki värien käytöstä verkkosivuilla. Kuva otettu MagicalPond

Visualisoinnissa isossa roolissa on värivalinnat. Markkinoinnissa tulee ottaa huomioon värien symboliikka, kuluttajien värimieltymykset sekä värien kulttuuri Suomessa. Jos ajatuksena on erottua muista yrityksistä, tulee perehtyä siihen, millä tavoin värivalinnat voivat vaikuttaa kuluttajien käyttäytymiseen.

Värit herättävät ihmisissä monenlaisia tunteita sekä jokainen kokee ne eri tavoilla. Ei ole yhtä oikeaa tapaa kertoa, siihen mitä brändin käyttämä väri valinta kertoo. Tutkittua tietoa löytyy värienpsykologiasta, jossa kerrottaan tarkasti värien merkitystä sekä millaisia tunteita ne herättävät. Kuitenkin väriä valittaessa suositellaan valitsemaan väripsykologian mukaan ennemmin kuin trendien tai lempivärin perusteella.

Värien tarkoituksia yksinkertaistettuna. Kuva otettu Brandnews

Väreillä voi luoda verkkosivustosta juuri sellaisen kuin haluat. Voit vedota kävijän juuri niihin tunteisiin, mitä haluat heissä herättää. Voit myös väreillä ohjata ihmistä kulkemaan haluamaasi reittiä aina tiettyyn pisteeseen asti. Huonolla värisuunnitellulla voi tärvellä hyvänkin verkkosivun.  

Väreillä ilmaisun määrä on lähes rajaton. Niillä on mahdollista näyttää esim. suhdetta, aikaa tai vaikka määrää. Värejä voi myös olla liikaa, jos käytät esim. 8 eri väriä, voi lopputuloksesta tulla värien sekamelska, joka näyttää abstraktilta maalaukselta. Värejä valittaessa täytyy myös ottaa huomioon havaitseminen, joka ei kaikkien värien kohdalla ole samanlainen, joitain värejä on helpompi havaita kuin toisia.  

Värit tulisi valita sen mukaan mihin yritystoiminta perustuu. Jos yritys keskittyy esimerkiksi talvimatkailuun voisi yrityksen verkkosivuilla olla väreinä sinisen eri sävyjä tai muita sävyjä, joista tulee mieleen talvi. Yritys joka keskittyy enemmän esimerkiksi vaellukseen, kalastukseen tai muihin kesäaktiviteetteihin voi käyttää verkkosivuilla maanläheisiä värejä.

Infografiikan käyttäminen verkkosivuilla on tehokasta

Levin esimerkki infografiikkaa. Kuva otettu Levi

Infografiikan tarkoitus on auttaa lukijaa hahmottamaan asioita, joita on vaikea selittää sanoin. Se muodostuu kahdesta elementistä, sisällöstä sekä siihen liittyvästä kuvituksesta. Infografiikan käyttäminen on tehokasta, sillä noin 60 prosenttia ihmisistä ymmärtää tiedon paremmin visuaalisena informaationa, kuin jos sama asia olisi kirjallisena. Infografiikkaan voidaan luetella muun muassa kuvalliset käyttöohjeet, tekniset piirrokset, opasteiden kuvasymbolit, diagrammit, sekä aikajanat. 

Matkailualan yritys voi hyödyntää infografiikkaa esimerkiksi karttoina tai havainnollistamaan reittien pituuksia, suuntia ja määriä. Olemme huomanneet puutteen infografiikan käytössä matkailualan yrityksissä. Tämän avulla yritys voi luoda itselleen merkittävän kilpailuedun. Alla olevassa kuvassa on Levin rinnekartta, joka on hyödyllinen asiakkaille rinteiden hahmottamiseen.

Lisää infografiikan käytön hyödyistä löydät täältä.

Levin rinnekartta. Kuva otettu Levi

Esimerkkejä hyvistä verkkosivuista

Alla olevassa videossa esittelemme mielestämme visuaalisesti esimerkillisesti tehtyjä verkkosivuja. Näissä on hyvin huomioitu heidän tarjoamiensa elämyksien värit. Esimerkki verkkosivuilla on käytetty hyviä kuvia kertomaan aktiviteeteista. Levin verkkosivuilta löytyy hyvää infografiikkaa esimerkiksi rinne- ja latukartta.

Videolla esiintyvät verkkosivut: Polar Lights Tours, Luxury Action ja Levi.

Yhteistyö MyStory-hankkeen kanssa

Tämä artikkeli on tehty yhteistyössä MyStory-hankkeen kanssa. MyStory-hanke on luotu markkinoimaan ja pitämään ajantasalla Pohjois-Suomen, Ruotsin ja Norjan alueen yrityksiä. Tarkempia tietoja hankkeesta löytyy alla olevan painikkeen kautta.

Takaisin ylös!


Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.